ERASMUS+

anka06-gorsel-14

AVRUPA’DA EĞİTİM HERKESİN HAKKI

Erasmus+ programı, kişilere yaşlarına ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırmayı, kişisel gelişimlerini güçlendirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı amaçlamaktadır.

ERASMUS+

2020-2027 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı, bireylere, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesini ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Programın adının Erasmus+ olarak belirlenmesindeki ana sebep, daha önceki Erasmus programının kamuoyunda daha fazla tanınmış olması ve yurtdışında eğitim ile Avrupa işbirliği konusunda güçlü bir şekilde özdeşleştirilmiş olmasıdır.

ERASMUS+ PROGRAMI HANGİ ALANLARI DESTEKLEYECEK?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak üç ana eylem (AE, Key Action, KA) ve iki özel eylem altında toplanmaktadır.

• Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
• Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
• Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
• Özel Eylem 1: Spor Destekleri
• Özel Eylem 2: Jean Monnet Programı